Naše mobilné aplikácie fungujú predovšetkým ako doplnky k veľkým informačným systémom. Jedná sa o mobilné aplikácie pre systém ITMS a pre systém CEHZ. Pre účely kontrol ušných značiek bola vyvinutá špeciálna aplikácia, ktorá komunikuje s čítačkou ušných značiek a umožňuje pracovníkom v teréne rýchlu identifikáciu zvierat a následnú prácu s ich údajmi.

Mobilné aplikácie robíme na platformách iOS a Android. Jednu špecifickú aplikáciu robíme aj v systéme Windows Mobile.

Technológie

Okrem štandardných nástrojov pre vývoj mobilných aplikácií (Objective-C, Swift, Kotlin, Java) robíme nové aplikácie na platforme Flutter. Flutter nám umožňuje vývoj aplikácie súčasne pre mobilné platformy iOS a Android, ale aj pre web a desktop aplikácie.