Umelá inteligencia

Experimentálne sme využili umelú inteligenciu prvý krát v roku 2017, keď sme použili umelú inteligenciu na zistenie najrizikovejších fariem, ktoré by mali byť kontrolované kontrolórmi v rámci analýzy rizík. Umelá inteligencia ukázala naozaj farmy, na ktorých boli následne nájdené nedostatky.

V súčasnosti robíme na projekte EWA, kde sa využíva umelá inteligencia na detekciu Alzheimerovej choroby a Parkinsonovej choroby z hovorenej reči.

Technológie

Využívame predovšetkým technológie, ktoré je možné volať priamo z jazyka Go, či už sa jedná o lineárnu regresiu, neurónové siete alebo random forest. Experimentálne alebo na overenie využívame aj Keras s Tensor Flow. Vzhľadom na špecifiká projektu EWA robíme aj rozsiahly feature selection.