Naši vývojári používajú Javu na projekty takmer od samotného vzniku programovacieho jazyku. Prvý projekt v Jave sme začali robiť v roku 2000. Naša firma bola jedna z prvých firiem na Slovensku, ktorá začala používať Javu na veľké projekty. Javu sme použili na viac ako 30 projektov a napríklad CEHZ funguje od roku 2001.

Väčšinou sme Javu použili ako webový framework pre intranetové a internetové aplikácie. V projekte pre SOZA bola použitá technológia Swing a celá aplikácia je urobená ako Swing aplikácia dostupná cez technológiu JNLP.

Technológie

Za 20 rokov práce v Jave sme na rôznych projektoch použili takmer všetky technológie, ktoré v Java svete existujú:

  • SQL databázy: Oracle, MS SQL, MySQL, MariaDB, HSQL
  • NoSQL databázy: MongoDB, Redis
  • Web Frameworky: Spring, JSF, JSP, Wicket, Grails, Struts, Stripes
  • ORM: Hibernate, EclipseLink, TopLink
  • Jazyky: Grails, Scala