Servisné riešenia

Ponuka v oblasti servisných služieb

AXON PRO má na trhu pozíciu systémového integrátora. Znamená to, že v oblasti informačných technológií realizuje komplexné dodávky a služby spojené so servisom a podporou zákazníka. Kvalitná servisná podpora inštalovanej a softvérovej infraštruktúry zaručuje zákazníkovi ochranu jeho investícií. Trendom riešenia otázky servisovania výpočtovej techniky je dnes pre väčšinu firiem využívanie služieb špecializovanej externej organizácie.

Niekoľko uvádzaných dôvodov a výhod tohto riešenia :

  • v externej organizácií je viac špecializovaných pracovníkov s väčším prehľadom a bohatšími praktickými skúsenosťami
  • využitím externej organizácie firma ušetrí rôzne náklady plynúce z vytvorenia pracovného miesta a jeho udržiavania
  • firma sa sústredí na vlastný predmet podnikania, vypustí riešenie problémov z tejto oblasti

Zmluvný servis

Služby ktoré sú zahrnuté v produkte zmluvného servisovania :

  • pravidelné kontroly výpočtovej techniky a programovaného vybavenia (zálohovanie údajov, antivírový servis, integrita komponentov, čistenie výpočtovej techniky, …)
  • HOT-LINE podpora - telefonická konzultačná podpora užívateľov výpočtovej techniky, riešenie ich aktuálnych problémov s ich výpočtovou technikou a softvérom
  • servisné zásahy na mieste poruchy s garantovaným časom nástupu na zásah

Podmienky zmluvy

Konkrétne podmienky zmluvy závisia od potrieb a požiadaviek zákazníka a od zložitosti infraštruktúry technológií zákazníka. Dôležitými sú popritom nasledovné faktory :

  • požadovaný garantovaný počet návštev za zvolené časové obdobie
  • počet inštalovaných počítačov - pracovných staníc
  • počet inštalovaných serverov
  • rýchlosť nástupu na servisný zásah v prípade poruchy
remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA                                     O spoločnosti                                     Kontakt