Linuxové služby

Linuxové služby

Firma AXON PRO sa dlhodobo zameriava predovšetkým na poskytovanie služieb súvisiacich s Linuxom a inými open source produktami. Naši zamestnanci sú skúsení, fundovaní a certifikovaní uznávanými autoritami ako napríklad RedHat RHCE :

Konzultácie

Ponúkame Vám konzultačné služby pri Vašom rozhodovaní ohľadne nasadenia a prevádzky linuxových systémov a služieb nimi poskytovanými.

Technická podpora

 • lokálna (on-site) správa serverov
 • vzdialená správa serverov
 • telefonická podpora

Paušálna servisná zmluva

Naše obchodné oddelenie Vám ponúka možnosť uzatvoriť paušálnu servisnú zmluvu na technickú podporu Vašich serverov a zariadení. Rozsah poskytovaných služieb v rámci zmluvy je ľubovolný, ale väčšinou zahŕňa nasledovné položky:

 • správa služieb a používateľov
 • pravidelná (denná) kontrola stavu servera, logov
 • pravidelná bezpečnostná kontrola - firewall, scan systémov. Na požiadanie penetračné testovanie a kontrola odolnosti používateľských hesiel
 • pravidelné vyhodnocovanie prihlasovania, t.j. ktorý zamestanec ako využíval služby servera - najmä internet alebo telefónnu ústredňu
 • pravidelné bezpečnostné aktualizácie systému
 • upgrade na vyššie verzie OS

Inštalácia a konfigurácia zariadení a služieb

 • inštalácie serverov
 • voľba vhodného hardvéru a distribúcie linuxu
 • implementácia RAID a LVM
 • inštalácia virtuálnych serverov pomocou XEN alebo VmWare
 • inštalácie linuxových pracovných staníc
 • konfigurácia grafiky
 • konfigurácia bežných klientských programov ako prehliadač, office, email
 • konfigurácie služieb
 • konfigurácia internetových služieb ako webserver, mailserver, firewall
 • konfigurácia lokálnych služieb ako fileserver, proxyserver, imap server
 • konfigurácia a implementácia certifikačnej autority a generovanie certifikátov
 • inštalácia a konfigurácia rôznych oss programov:
 • opengroupware - firemný kalendár
 • webmail programy
 • funambol: synchronizácia kontaktov, kalendárov, emailov s mobilnými zariadeniami
 • nagios, zabbix - monitoring siete
 • openvpn - vzdialený zabezpečený VPN prístup do Vašej siete
 • openldap - firemný adresár kontaktov

... a veľa iných

Migrácia z Windows - platforma Linux

Umožníme Vám nahradiť drahé produkty osvedčenými open-source alternatívami. Ak používate niektorý z nasledovných produktov, vieme Vám zabezpečiť inštaláciu, konfiguráciu a migráciu údajov na linuxové ekvivalenty:

 • Exchange
 • Windows SBS / Active Directory
 • Office
 • IIS
 • SQL server

Produktov, ktoré je možné nahradiť, je samozrejme omnoho viac a sú lepšie a spoľahlivejšie. V prípade záujmu Vám spravíme audit Vašich programov a analýzu migrácie.

Náš tím

Ernest Beinrohr [ RedHat Certified Engineer , LPIC-1 (lpiid: LPI000017017, verify: mb39t4p57y)]
Peter Chudý [LPIC-1 (lpiid: LPI000142835, verify: y4qgemg78) ], LPIC-2 
Marcel Mikušík [ RedHat Certified Engineer , LPIC-1 (lpiid: LPI000142836, verify: gke7ngrgxy) ], LPIC-2
Jaroslav Porubanec

Klapky a email kontakty nájdete v kontaktoch.

Referencie

 • Národná banka Slovenska
 • Geotech
 • Istran
 • Techo
 • Ministerstvo pôdohospodárstva, Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Volf
 • Technopoint
 • Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
 • Gorenje
 • Lekárska fakulta UK, Rektorát UK
 • SOZA
 • Združenie Obcí Horného Žitného Ostrova
remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA                                     O spoločnosti                                     Kontakt