! Systém CEHZ získal ocenenie IT Projekt roka 2004 !

Zadávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

O projekte: Systémové riešenie problematiky označovania, evidencie a vedenia centrálneho registra hospodárskych zvierat,  ktoré je  jednou zo základných priorít Ministerstva pôdohospodárstva SR, v sebe zahŕňa množstvo činností. Okrem vytvárania rôznych metodík, pokynov a nariadení pre jednotlivé subjekty (štátne inštitúcie, farmy, majitelia, veterinárni lekári, atď.) pracujúce s hospodárskymi zvieratami, je to aj potra vytvorenia elektronickej databázy hospodárskych zvierat a rôznych podporných SW programov, určených na manipuláciu s údajmi v tejto databáze. Práve vytvorenie elektronickej databázy a podporných SW programov je obsahom tohto projektu.

Rozšírenie

V roku 2006 bol systém CEHZ rozšírený o nové moduly: Analýza rizík II., Elektronický formulár, Automatizované hlásenia a samostatnú aplikáciu určenú výlučne farmárom - "Prístup Farmára"

Prístup farmára

Zadávateľ :  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

O projekte: Aplikácia bola vyvinutá špeciálne pre potreby farmárov. Jedná sa o komplexný systém evidencie a prístupu k informáciám určeným výhradne pre chovateľov zaevidovaných v systéme CEHZ.

Jeho základnou vlastnosťou je poskytovať plnohodnotné informácie týkajúce sa užívateľov pridelených fariem, informácie o držiteľoch/majiteľoch, vykonaných veterinárnych kontrolách na zvieratách, informácie o zvieratách, ich presunoch a prísunoch na farmy.

Jednou z dôležitých funkcionalít systému je aj "Posielanie hlásení farmára" v xml formáte, evidovanie zoznamu hlásení a podrobné detaily o jednotlivých hláseniach.
Ďalej umožňuje užívateľovi na základe vstupných údajov poskytovať obdobné (z časti redukované) informácie o ostatných farmách. Poskytuje prehľady zvierat, zoznamy číselníkov a exporty dát.

remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA                                     O spoločnosti                                     Kontakt