Spoločnosť AXON PRO poskytuje služby v oblasti bezpečnosti IKT v oblastiach:

Bezpečnosť pracovných staníc a mobilných zariadení.

Ochrana koncových zariadení prostriedkami viacvrstvovej ochrany pred vírusmi, spam, ransomware, narušením údajov, stratou osobných dát, cielenými útokmi. Šifrovanie dát a manažment PKI kľúčov.

Zabezpečenie sieťovej komunikácie.

Návrh a implementácia riešení firewall a systémov na detekciu a prevenciu pred prienikmi (IDS, IPS). Prístup do podnikovej siete pomocou VPN.

Zálohovanie a kontinuita prevádzky.

Pokročilé systémy zálohovania dát a systémy vysokej dostupnosti IS.

Penetračné testovanie a vulnerability management.

Služby vyhľadávania zraniteľností IS.