Firma AXON PRO poskytuje služby súvisiace s Linuxom a inými open source produktami. Naši zamestnanci sú skúsení, fundovaní a certifikovaní uznávanými autoritami ako napríklad RedHat, Vmware, HP:

Konzultácie

Ponúkame Vám konzultačné služby pri Vašom rozhodovaní ohľadne nasadenia a prevádzky linuxových systémov a služieb nimi poskytovanými. Technická podpora

 • lokálna (on-site) správa serverov
 • vzdialená správa serverov
 • telefonická podpora

Paušálna servisná zmluva

Naše obchodné oddelenie Vám ponúka možnosť uzatvoriť paušálnu servisnú zmluvu na technickú podporu Vašich serverov a zariadení. Rozsah poskytovaných služieb v rámci zmluvy je ľubovolný, ale väčšinou zahŕňa nasledovné položky:

 • správa služieb a používateľov
 • pravidelná (denná) kontrola stavu servera, logov
 • pravidelná bezpečnostná kontrola - firewall, scan systémov. Na požiadanie penetračné testovanie a kontrola odolnosti používateľských hesiel
 • pravidelné vyhodnocovanie prihlasovania, t.j. ktorý zamestanec ako využíval služby servera - najmä internet alebo telefónnu ústredňu
 • pravidelné bezpečnostné aktualizácie systému
 • upgrade na vyššie verzie OS

Inštalácia a konfigurácia zariadení a služieb

 • inštalácie serverov
 • inštalácia virtualicie KVM, Vmware, RedHat Enterprise Virtualization
 • inštalácie linuxových pracovných staníc
 • konfigurácie služieb
 • konfigurácia a implementácia certifikačnej autority a generovanie certifikátov
 • inštalácia a konfigurácia rôznych oss programov

Náš tím

 • Ernest Beinrohr [ RedHat Certified Engineer , LPIC-1 (lpiid: LPI000017017, verify: mb39t4p57y)]
 • Peter Chudý [LPIC-1 (lpiid: LPI000142835, verify: y4qgemg78) ], LPIC-2
 • Marcel Mikušík [ RedHat Certified Engineer , LPIC-1 (lpiid: LPI000142836, verify: gke7ngrgxy) ], LPIC-2