Virtualizácia

Poskytujeme poradenstvo pri implementácii a prevádzkovaní virtualizačných platforiem

  • ovirt, Red Hat Enterprise Virtualization
  • vmWare vSphere, vSAN
  • MS Hyper-V

Amazon AWS, Google GCE, Oracle cloud

Ponúkame Vám konzultačné služby pri Vašom rozhodovaní ohľadne nasadenia a prevádzky systémov a služieb nimi poskytovanými.

Kubernetes

  • inštalácie serverov
  • inštalácia virtualicie KVM, Vmware, RedHat Enterprise Virtualization
  • inštalácie linuxových pracovných staníc
  • konfigurácie služieb
  • konfigurácia a implementácia certifikačnej autority a generovanie certifikátov
  • inštalácia a konfigurácia rôznych oss programov