Spoločnosť AXON PRO, s.r.o. realizovala od 08/2018 do 02/2019 projekt s názvom Podpora kreatívnych riešení spoločnosti AXON PRO, s.r.o.

Hlavným cieľom projektu bolo “ Zvýšenie podielu ziskovosti MSP v Bratislavskom kraji pomocou podpory kreatívneho priemyslu v spoločnosti AXON PRO, s.r.o.“ Uvedený cieľ vyplýval predovšetkým zo snahy spoločnosti AXON PRO, s.r.o. prispieť ku rozvoju konkurencieschopných MSP, čím sa zabezpečí podpora kapacity MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenie sa do procesu inovácií. Realizáciou projektu dosiahla spoločnosť inováciu procesu spoločnosti, zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti nielen na lokálnej, ale aj na národnej úrovni. Kreatívni zamestnanci spoločnosti sa zaoberali vytváraním kreatívnych riešení v oblasti sady nástrojov, v rámci ktorých mohli rýchlo a progresívne dotvoriť rôzne funkčné rozšírenia nových, alebo už existujúcich softvérových riešení. Následne vyvinuli nový produkt /službu, ktorú predávali konečnému užívateľovi. Projekt bol v súlade s RIS3 SK – s oblasťou hospodárskej špecializácie „informačné a komunikačné produkty a služby“.

  • Výška poskytnutého NFP: 196 620,00 EUR
  • Záznam z prieskumu trhu

Kreativita