Projekt ITMS je jeden z najväčších softvérových projektov na Slovensku. Projekt rieši manažment štrukturálnych fondov z EU.

Firma AXON PRO sa podieĺa na riešení ITMS od roku 2004, keď EU začala používať tento mechanizmus. Firma AXON PRO má dlhodobo na projekte predovšetkým časť vývoja softvéru. Momentálna verzie aplikácie je popísaná na stránkach https://www.itms2014.sk/

Softvér obsahuje stovky formulárov a vyše 1500 databázových tabuliek. Obsahuje komplikovanú správu workflowov a prístupových práv. Časť softvéru je prístupná aj pre verejnosť. Softvér obsahuje aj mobilné aplikácie pre správu projektov.