Zadávateľ: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA)

O projekte

DORIS je informačný systém pre dokumentovanie hudobných diel ako aj zvukových a zvukovo – obrazových nosičov a filmov, v rámci ktorých boli tieto hudobné diela použité. Hlavnou náplňou systému je prerozdelenie získaných finančných prostriedkov od používateľov hudobných diel na základe platného Vyúčtovacieho poriadku SOZA. Výsledkom sú vypočítané autorské honoráre pre autorov a vydavateľov hudobných diel doma a v zahraničí.