Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ) eviduje:

  • chovy a zariadenia
  • majiteľov a držiteľov
  • zvieratá a udalosti, ktoré sa ich týkajú
  • pohyby (presuny) zvierat
  • veterinárne úkony a kontroly

Zároveň je prepojená s inými systémami v rámci rezortu aj mimo neho.

Firma AXON PRO vyvinula samotný systém na evidenciu hospodárskych zvierat, ako aj jeho prepojenia pomocou REST API, SOAP a podobne. Informačný systém CEHZ získal ocenenie IT Projekt roka 2004.

Technológie

Informačný sysyém CEHZ je vyvinutý v programovacom jazyku JAVA, pričom údaje sa ukladajú do databázy ORACLE. Využíva webové rozhranie pre prácu používateľov a obsahuje aj REST API pre prepojenie s ďalšími informačnými systémami.