Dodávka IT

 • Úrad vlády SR - CFCU – dodávky pre PHARE
 • Ministerstvo zahraničných vecí
 • Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny
 • Hlavné mesto SR Bratislava
 • Technická inšpekcia
 • Tlačová agentúra SR
 • Spoločná zdravotná poisťovňa
 • Štátny geologický ústav D. Štúra
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Telekomunikačný úrad SR
 • Generálne riaditeľstvo železničnej polície
 • Vysoká škola výtvarných umení
 • Štátna školská inšpekcia
 • Bratislavská vodárenská a.s. (Vodárne a kanalizácie š.p.)
 • Chemická zdravotná poisťovňa Apollo
 • Univerzitná knižnica v Bratislave

Inštalácia sietí LAN

 • Bratislavská vodárenská a.s. (Vodárne a kanalizácie š.p.)
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Vetex – obchodný dom

Dodávka špecializovaných SW riešení

 • Pôdohospodárska platobná agentúra PLUS+ : Účtovný a platobný SW, ktorý spravuje financie európskych a domácich dotácií do poľnohospodárstva PRV : systém na riadenie projektov EÚ a SR v rámci dotačnej politiky v poľnohospodárstve
 • Ministerstvo financií SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ITMS : IT monitoring system Portál štrukturálnych fondov a kohézneho fondu Ministerstvo financií SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Štátny plemenársky ústav CEHZ CEHZ : Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
 • Pozagas a. s. Dodávka komplexného ekonomického systému
 • Letové prevádzkové služby SR š. p. Špecializovaný softvér pre zvýšenie bezpečnosti v prostredí LAN a WAN
 • Univerzita komenského HELPDESK : špecializovaný softvér na sledovanie a evidenciu helpdesk služieb
 • Úrad verejného zdravotníctva SR Izotop : Software pre evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia
 • NBS SDKT - Sýstem pre dohľad nad kapitálovým trhom
 • Ministerstvo vnútra – odbor majetkovej kriminality SR Artsoft : Software pre evidenciu odcudzených umeleckých diel