Intranet

Intranet

Ponuka služieb v oblasti riešenia intranetových a extranetových služieb

Spoločnosť AXON PRO je etablovaná na trhu ako systémový integrátor, teda realizuje komplexné dodávky v oblasti informačných technológií a služieb spojených so servisom a podporou zákazníka. Zároveň má firma bohaté skúsenosti na poli intranetových a extranetových riešení pre zákazníkov. 
intranet v súčasnosti zaznamenáva veľký vzostup, mnoho firiem si buduje vlastný intranet ako vnútropodnikový informačný systém.

Hlavné výhody intranetových riešení :

 • nízke hardvérové nároky na intranetový server
 • operačný systém týchto riešení (Linux) je freeware, dosiahne sa tým teda výrazné zníženie ceny
 • jednoduché a prehľadné používanie
 • prístup k funkciám cez štandardný browser
 • veľké možnosti ľubovoľného rozširovania funkcií slúžiacich ako zdroje informácií pre užívateľov, ako aj pre administrátorov
 • možnosť rozšírenia prístupu do týchto riešení aj na extranet
 • možnosť sledovania činnosti užívateľov na internete, zapisovanie pristupovaných stránok do logov, možnosti filtrovania prístupu, objemových limitov atď.
 • veľmi výhodná cena týchto riešení
 • jednoduchá správa aplikácií a ich bezproblémový chod
 • možnosť centrálnej správy databáz, nie je nutné inštalovať klientov a updaty na pracovných staniciach

Podmienky ceny intranetového riešenia

Konkrétne podmienky ceny intranetových riešení závisia od viacerých faktorov a posúdenia potrieb a zložitosti infraštruktúry intranetu.

Dôležitými sú pritom nasledovné faktory :

 • počet a zložitosť intranetových modulov
 • počet užívateľských počítačov – iba pri vyšších počtoch (nad 300)
 • počet inštalovaných serverov – viac ako jeden iba v prípade väščieho
 • cena konkrétneho riešenia závisí len od funkcionality a rozsahu intranetu a je teda veľmi variabilná. Cena základnej stránky, poskytujúcej hlavné informácie sa začína už od 664 €

Informačná nástenka

Intranet vo svojich počiatkoch vznikol ako informačná nástenka pre zamestnancov firmy, ktorí mali stálu potrebu určitých informácií a tieto si zisťovali z rôznych zdrojov. Na intranete sú tieto informácie prehľadne umiestnené a sú podávané zamestnancom z jedného zdroja. 
Postupom času sa intranet rozvinul na plnohodnotný vnútropodnikový informačný systém, stále častejšie vznikajú dokonca kvôli vyššie uvedeným výhodám aj ekonomické systémy fungujúce výhradne na intranetovej báze. 
Dnes sa stále častejšie využíva intranet ako nástroj tzv. corporate identity firmy – napr. keď je do firmy prijatý nový zamestnanec, prvou vecou ktorá sa urobí je, že sa mu vytvorí intranetové konto a on sa oboznámi so základnými informáciami o firme (história firmy a súčasnosť, pôsobenie na trhu a nosné činnosti, organizačná štruktúra, hospodárske výsledky, novinové články o posledných úspechoch, rozhovory s vedúcimi pracovníkmi, atď.) 
Vzhľadom na tento vývoj dnes na firemných intranetoch nenájdete len strohé informácie, nájdete tu množstvo rôznych druhov funkcií a informácií s možnosťou vyhľadávania a osobnej customizácie. 
ako príklad je na obrázku na ďalšej strane hlavné menu intranetu na úvodnej stránke, kde sú najčastejšie vyhľadávané informácie umiestnené. Je možné zoznam doleuvedených funkcií rozšíriť o množstvo ďalších – pravidelne aktualizovaný jedálny lístok firemnej jedálne, odchody vlakov a autobusov, časový harmonogram MHD, otváracie hodiny firemnej posilňovne, plavárne, tenisových kurtov atď.

remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA

TEL. 02/ 6241 0360

RIEŠENIA

HW riešenia

hr

Copyright © 2013-2018 AXONPRO