Dotazník spokojnosti zákazníka
Spokojnosť s výrobkami AXON PRO s.r.o.

Dostupnosť informácii o HW, SW a cenách :
Rýchlosť dodania tovaru :
Ako hodnotíte predajné služby zákazníkom :
Spokojnosť s rozsahom ponúkaných služieb a produktov :

Spokojnosť s poskytovanými službami

Inštalácia HW :
Inštalácia SW :
Servisné zásahy :
Správa IT vo vašej spoločnosti :

Spokojnosť so servisom a hot-line spoločnosti AXON PRO s.r.o.

Rýchlosť odozvy po hlásení poruchy :
Technická odbornosť servisných technikov :
Rýchlosť odstránenia poruchy :

Postrehy, návrhy a pripomienky ( budeme radi ak napíšete akékoľvek postrehy ) :


Z bezpečnostných dôvodov prosím vyplnťe políčko podľa pokynov

Napíšte slovo noc odzadu

remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA                                     O spoločnosti                                     Kontakt