Dotazník spokojnosti zákazníka
Spokojnosť s výrobkami AXON PRO s.r.o.

Cena výrobkov HW, SW :
Dostupnosť informácii o HW, SW a cenách :
Rýchlosť dodania tovaru :
Ako hodnotíte predajné služby zákazníkom :
Spokojnosť s rozsahom ponúkaných služieb a produktov :

Spokojnosť s poskytovanými službami

Inštalácia HW :
Inštalácia SW :
Servisné zásahy :
Správa IT vo vašej spoločnosti :

Spokojnosť so servisom a hot-line spoločnosti AXON PRO s.r.o.

Rýchlosť odozvy po hlásení poruchy :
Technická odbornosť servisných technikov :
Rýchlosť odstránenia poruchy :

Prosím uveďte jednu z najväčších predností spolupráce so spoločnosťou AXON PRO :


Prosím uveďte jeden z najväčších nedostatkov spolupráce so spoločnosťou
AXON PRO resp. to čo by sa malo podľa Vás v najbližšej dobe zmeniť :


Prosím uveďte Váš návrh na zlepšenie spolupráce, rozsahu ponúkaných služieb a produktov spoločnosťou AXON PRO :


Z bezpečnostných dôvodov prosím vyplnťe políčko podľa pokynov

Napíšte slovo noc odzadu

remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA                                     O spoločnosti                                     Kontakt