DORIS

DORIS

Zadávateľ - Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA)

O projekte - DORIS je informačný systém pre dokumentovanie hudobných diel a vyúčtovanie autorských honorárov. Pomocou systému DORIS sa evidujú autori, hudobné diela, mechanické nosiče a filmové diela. Systém ďalej zabezpečuje spracovávanie hlásení o použitých hudobných dielach a vydaných nosičoch a následné rozúčtovanie autorských odmien podľa stanovených pravidiel.

remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA

TEL. 02/ 6241 0360

RIEŠENIA

HW riešenia

hr

Copyright © 2013-2018 AXONPRO