Ďalšie projekty

 

  • PLUS+ : Účtovný a platobný SW, ktorý spravuje financie európskych a domácich dotácií do poľnohospodárstva
  • PRV : systém na riadenie projektov EÚ a SR v rámci dotačnej politiky v poľnohospodárstve
  • SDKT : dohľad nad kapitálovým trhom v SR
  • ITMS: IT monitoring system
  • CEHZ : Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
  • DORIS :informačný systém pre dokumentovanie hudobných diel
  • REGISTRATÚRA: Automatická správa registratúry

remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA

TEL. 02/ 6241 0360

RIEŠENIA

HW riešenia

hr

Copyright © 2013-2018 AXONPRO