Certifikáty

ISO 9001

PDF súbor PDF súbor
slovenský english

AXON PRO, spol. s r.o., má vybudovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 od roku 2001 a je v praxi uplatnený v celom rozsahu ortfólia spoločnosti, vrátane vývoja a implementácie softvérových riešení a bol preukázaný aj trend trvalého zlepšovania.
Overenie certifikátu : http://www.skqs.sk/drzitelia certifikatu.pdf

ISO 20000-1

PDF súbor PDF súbor
slovenský english

ITIL® sa v priebehu posledného desaťročia stal štandardnou a všeobecne akceptovanou metodikou pre riadenie IT služieb, ktorá našla svoju oporu v medzinárodnej norme ISO 20000. AXON PRO, spol. s r.o. je jednou z mála slovenských IT firiem, ktorá je majiteľom certifikátu ISO 20000.

ISO 14001

PDF súbor PDF súbor
slovenský english

Táto recertifikácia potvrdzuje, že spoločnosť AXON PRO spol. s r.o.zaviedla a dodržiava štandardy kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti aj v environmentálnej oblasti podľa normy ISO 14000 a naďalej pri svojej činnosti usiluje o znižovanie záťaže na životné prostredie.

ISO 27001

PDF súbor PDF súbor
slovenský english

Implementovaný Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001:2015 je dokumentovaný systém dokazujúci, že identifikované informačné aktíva sú chránené, riziká bezpečnosti informácií sú riadené, sú zavedené opatrenia s požadovanou úrovňou záruky a tie sú kontrolované.

remote serviceVZDIALENÁ SPRÁVA                                     O spoločnosti                                     Kontakt